Trygderett

Rett til ytelser i spesielle livssituasjoner.

AAV har erfaring med å bistå privatpersoner i trygderettssaker. Det kan være saker der den enkelte ikke får det ytelsen han eller hun har krav på eller at ytelsene etter en tid uriktig blir stoppet. I denne prosessen kan det være betryggende å være representert av advokat som er godt kjent med trygdesystemet og forvaltningens saksbehandlingsregler.

Krav på ytelser

Som medlem av folketrygden, har du krav på visse offentlige ytelser dersom du står uten lønn eller annen inntekt. Ytelsene varierer og er avhengig av om du f.eks. står uten inntektsgivende arbeid som følge av sykdom, uførhet, arbeidsløshet, permitteringer eller liknende. Det er det offentlige gjennom NAV som forvalter folketrygdordningen.

Mottak av uriktige trygdeytelser

Trygdesaker kan også ha en side til strafferetten. Mener NAV du har mottatt uriktige trygdeytelser, kan du risikere å bli anmeldt til politiet. Det kan for eksempel være at du har mottatt sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger eller andre type trygdeytelser som NAV mener du ikke har krav på. AAV har god erfaring med å bistå private personer i trygdesaker, både overfor trygdemyndighetene, politiet og for domstolen.

Kontaktpersoner

Riktig advokat & team til saken din

Våre advokater er alltid klare til å beskytte deg. Kontakt Anna Nielsen – så vil hun finne den beste advokaten eller teamet til deg.

Haster det? Ring vår vakttelefon på
+47 23 10 01 90.