Kjøpsrett

AAV yter bistand til kjøper eller selger ved inngåtte avtaler om kjøp.

Dersom en vare ikke leveres som avtalt, har den en mangel. Dette kan gjelde både ved bolig eller løsøregjenstander som eksempelvis bil. Konflikter mellom kjøper og selger oppstår ofte, og det kan være hensiktsmessig å kontakte en advokat for å komme frem til en løsning på problemet.

Solgt som den er

Både hus og bil er solgt ”som den er”. Det innebærer at kjøper har et ansvar for å gjøre undersøkelser før kjøpsavtale inngås og avdekke eventuelle mangler. Fravær av undersøkelse fra kjøper kan ekskludere retten til å påberope forholdet eller mangelen senere.

Det er likevel noen unntak hvor kjøpsloven og avhendingsloven har lagt opp til at det foreligger en mangel selv om kjøper har gjort undersøkelser:

  • Selger har gitt feil opplysninger ved avtaleinngåelsen
  • Selger har holdt tilbake relevante opplysninger ved avtaleinngåelsen
  • Varen er i vesentlig dårligere stand enn det som følger av kjøpsavtalen

Krav om rimelig tid

Det sentrale dersom du som kjøper vil reklamere på en eiendel du har kjøpt, er at du må reagere innen rimelig tid. I dette ligger at selger må gis beskjed om at kjøper mener det er en mangel ved varen.

Som regel kreves det at kjøper reagerer i løpet av kun et par måneder fra kjøperen oppdager mangelen. Dette av hensyn til selgers forutberegnelighet og planlegging. Kjøpers klage må fremsettes på en slik måte at den kan dokumenteres, eksempelvis gjennom e-post.

Advokatbistand

Har du som kjøper eller selger opplevd en konflikt i forbindelse med overdragelse kan det være lurt å henvende seg til en advokat for å få en oversikt over saken og dine rettigheter.

AAV har bred erfaring med å bistå både kjøper og selger i forbindelse med kjøpsavtaler som inngås og oppnå minnelig løsning der det er muligheter for det. Ved behov fører vi også saken for domstolen.

Kontaktpersoner

Riktig advokat & team til saken din

Våre advokater er alltid klare til å beskytte deg. Kontakt Anna Nielsen – så vil hun finne den beste advokaten eller teamet til deg.

Haster det? Ring vår vakttelefon på
+47 23 10 01 90.