Publisert: 14.04.2016

Advokat Per Zimmer bistod en 21 år gammel mann tiltalt for kroppskrenkelse. Påtalemyndigheten la ned påstand om fengsel i 75 dager. Oslo tingrett fant imidlertid at saken lå i kjerneområdet for konfliktrådsbehandling og at saken var særlig egnet til dette. Tingretten la vekt på flere formildende omstendigheter i saken og dømte tiltalte til 30 dagers betinget fengsel mot at han møter i konfliktrådet og oppfyller eventuelle avtaler som inngås der.

Advokat Zimmer fremhevet i retten at økt bruk av såkalte gjenopprettende prosesser er et uttalt politisk mål i saker hvor en slik løsning er egnet, men at muligheten for dom i konfliktråd etter straffeloven § 37 synes å være en sovende bestemmelse. Både påtalemyndigheten og forsvarer har en plikt til å vurdere dette alternativet i langt større grad enn det som gjøres i dag.