Vi ekspanderer og søker etter flere flinke advokater med et visst eget sakstilfang. Vi kan tilby en spennende arbeidsplass med et bredt spekter av saker, et meget godt miljø og en god administrasjon.

Tiltredelse så snart som mulig.

Søknad sendes til ani@aav.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til administrerende partner Vegard Aaløkken på 91694066 eller daglig leder Anna Nielsen på 97096466