Publisert: 12. mars 2019

En ung tidligere ustraffet skoleelev på 18 år ble siktet for å ha kjøpt 100 gram hasj. Politiet sendte saken til tingretten med påstand om 40 dager ubetinget fengsel, men tingretten fastsatte straffen til 38 timer samfunnsstraff i februar 2019.

Siktedes forsvarer var advokat Helene Elness.