Publisert: 24. april 2017

En 20 år gammel mann fikk dom på samfunnsstraff i Borgarting lagmannsrett for medvirkning til ran av en eldre kvinne. Den domfelte var 18 år og to måneder gammel da ranet ble begått. I alt var det fire tiltalte, to av dem var under 18 år, og disse to fikk dom på ungdomsstraff i tingretten.

Vår klient anket dommen sammen med den fjerde involverte, som da var 18 år og en måned gammel. Begge to fikk samfunnsstraff i 360 timer. Lagmannsretten la vekt på de domfeltes alder, at de er skoleelever, og at de ikke har begått ny kriminalitet i den lange tiden som har gått etter ranet. De to ble frifunnet for legemsbeskadigelse av den eldre kvinnen.

Advokat Vegard Aaløkken var forsvarer i saken.