Publisert: 24. mai 2017

Mann sto tiltalt for grov overtredelse av våpenlovgivningen, og oppbevaring og salg av narkotika. Påtalemyndigheten nedla påstand om 7 måneders fengsel, hvorav tre betinget. Rettens flertall, fagdommeren og en meddommer, var enig med forsvarer i at tiltalte var egnet for samfunnsstraff, og at 150 timer var et passende antall for overtredelsene.

Det ble blant annet tatt hensyn til at det var gått to år og fire måneder siden det straffbare forhold fant sted. Subsidiær fengselsstraff ble satt til 5 måneder.

Forsvarer var advokat Marijana Lozic.