Publisert: 25. januar 2019

En Imam i Oslo ble sommeren 2014 stukket med kniv og alvorlig skadet. Da saken ble behandlet i tingretten i september 2016 ble de to tiltalte dømt til fengsel i fire år. De domfelte anket, og saken ble behandlet i Borgarting lagmannsrett i januar 2019. De to tiltalte ble på nytt dømt, men straffen ble redusert til fengsel i tre år. Straffen ble redusert blant annet på grunn av den lange saksbehandlingstiden.

Vegard Aaløkken var forsvarer for den ene av de tiltalte.