Synne Bernhardt

Advokatfullmektig

Synne Bernhardt har jobbet som lege siden 1999 og kirurg siden 2001. Hun har forsket på kreft og immunterapi og har vært universitetslektor ved Universitetet i Oslo ved det medisinske fakultet.

Hun ble ferdig jurist i november 2019. Hun har tatt fordypning i helse- og arbeidsrett, også i EØS-rettslig kontekst.

Bernhardt har solid kunnskap om organiseringen av kommunale helse -og omsorgstjenester samt spesialisthelsetjenesten. Hun jobber hovedsakelig med pasientrettigheter, pasientsikkerhet, arbeidsrett samt tilsynssaker.

Stilling

Advokatfullmektig


Fagområder

Tilsynssaker

CV

Arbeidserfaring

1997 Kommunelege II. Bærum kommune, svangerskapsomsorgen.
1998 - 2000 Bydelslege I, bydel Furuset. Helsestasjon for ungdom.
1999 - 2000 Medisinskfaglig rådgiver. Fylkeslegen i Oslo. Saksbehandler. Klagesaker, primær, - og sekundær helsetjenesten samt medisinsk vurdering av førerkortsaker.
1999 - 2000 Medlem av Kontrollkommisjonen. (Vurdering av og kontroll med tvangsinnleggelser i psykiatrien). Fylkeslegen i Oslo.
2000 - 2001 Lege. Klinikk for seksuell opplysning.
2000 - 2001 Medisinskfaglig konsulent. Fylkeslegen i Oslo. Førerkortsaker.
2002 Lege/kirurg. Rikshospitalet. Avdeling for transplantasjons, urologisk avdeling og gastrokirurgisk avdeling.
2002 - 2003 Lege/kirurg. Tilkallingsvakt, organuthenting. Rikshospitalet
2002 - 2003 Lege/kirurg. Ullevål Universitets sykehus. Thoraxkirurgisk avdeling.
2003 - 2004 Lege Pro senteret i Oslo. Helsetilbud for prostituerte
2003 - 2019 Lege/kirurg. Ullevål Universitets sykehus. Gastrokirurgisk avdeling.
2004 - 2007 Lege/kirurg. Ullevål Universitets sykehus. Barnekirurgisk avdeling.
2004 - 2011 Universitetslektor, Universitet i Oslo, det medisinske fakultet.
2004 - 2011 Kreftforsker Universitet i Oslo. Immunologiske vaksiner.
2012 - 2015 Kirurg Volvat medisinske senter
2013 - 2014 Medisinsk konsulent Dixi ressurs senter for voldtatte ​
Jan 2016 - jun 2016 Generalsekretær i Helsetjenesteaksjonen. Helse og arbeidsrettsfokusert politisk arbeid
2020 - d.d Advokatfullmektig i Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma

Utdanning

1987 Statens Balletthøgskole- ballettdanserinne.
1999 Medisinsk embetseksamen-lege
2019 Juridisk embetseksamen-jurist

Språk

Engelsk

Verv

Styremedlem, Norsk pasientforening-kontoret for pasienthjelp
Styremedlem i Hospiceforum Norge

Tidligere verv

1993 - 1994 Styremedlem i Norsk medisinsk forening
1994 - 1995 Leder av Norsk medisinsk forening.
1994 - 1995 Styremedlem i Medisinernes seksualopplysning (MSO).
1993 Pr. ansvarlig for medisinernes humanitære innsamlings aksjon (HUG). Innsamlingsmidlene gikk til ett Norsk øyesykehus i Nepal, opprettet av kirurg Albert Kolstad.
1999 Vara hovedtillitsvalgt, Yngre Legers forening (YLF) , Fylkeslegen i Oslo.
Høst 2003 Styremedlem i «Humoristiske Poliklinikk” på Bærum Sykehus.
2004- 2005 Nestleder i Yngre legers forening (YLF), Ullevål Universitets sykehus.

Medlemskap

Den norske advokatforening
Den norske legeforening
Juristforbundet


< Tilbake