Silje Aarum Ramm

Advokat

Silje Aarum Ramm startet som advokatfullmektig i AAV i 2016. Før dette arbeidet Ramm med sektorspesifikk konkurranserett i ekombransjen. Ramm har allerede arbeidet som forsvarer i flere større straffesaker og arbeider med alle typer strafferettsområder. Hun jobber også med sivile saker, særlig tilknyttet familie- og barnerett. Hun påtar seg oppdrag som bistandsadvokat for voldsofre og bistår i saker som dekkes av ordningen med fri rettshjelp.

Stilling

Advokat


Fagområder

Arbeidsrett
Barnevern og barnefordeling
Erstatningsrett
Forvaltningsrett
Kontrakts- og avtalerett
Straff
Trygderett
Utlendingsrett

CV

Arbeidserfaring

2019 - d.d. Advokat, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2016 - 2018 Advokatfullmektig, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2016 - 2016 Trainee, Stairs Dillenbeck Finley, NYC, USA
2013 - 2016 Rådgiver, Samferdselsdepartementet
2013 - 2013 Jurist, Arbeids- og velferdsetaten, Klageinstans

Utdanning

2008 - 2013 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2012 - 2012 6 ukers-trainee, Generaladvokaten

Medlemskap

Den Norske Advokatforening
Forsvarergruppen


< Tilbake