Per J. Zimmer

Advokat

Per Zimmer har mer enn 20 års erfaring med strafferett. Han har bred erfaring både fra påtalemyndigheten og som forsvarer og påtar seg også oppdrag som bistandsadvokat.

Per Zimmer arbeider med alle strafferettslige temaer, og han har særlig erfaring med saker knyttet til alvorlig og organisert kriminalitet og med økonomiske straffesaker.

Per Zimmer har også betydelig internasjonal erfaring og har samarbeidet med staters myndigheter og internasjonale og nasjonale organisasjoner. Han har bred erfaring med juridiske problemstillinger knyttet til humanitærretten (krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten), menneskerettigheter og utlevering av lovbrytere.

Per Zimmer arbeider også med sivile saker, herunder barnevernssaker og bistår i saker som dekkes av ordningen med fri rettshjelp, herunder blant annet bistandsadvokat for voldsofre.  

Stilling

Advokat


Fagområder

Arv- og skifterett
Barnevern og barnefordeling
Erstatningsrett
Familie- og barnerett
Forvaltningsrett
Kjøpsrett
Kontrakts- og avtalerett
Krise- og mediehåndtering
Straff
Utlendingsrett

CV

Arbeidserfaring

2015 - d.d. Advokat, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2010 - 2015 Politiadvokat, Kripos
2002 - 2010 Politiadvokat, Asker og Bærum politidistrikt
1999 - 2002 Politiadvokat, Oslo Politidistrikt
1997 - 1999 Rådgiver, Amnesty Norge
1998 - 1998 Refugee Officer, Amnesty International, International Secretariat (UK)
1996 - 1996 Konsulent, Justisdepartementet, Sivilavdelingen
1990 - 1991 Fenrik/Sikkerhetsoffiser, Forsvarets overkommando

Utdanning

2010 - 2010 Etterforskningsledelse, Politihøgskolen
1996 - 1996 Juridisk embetseksamen
1994 - 1994 Universitetet i Oslo, herunder valgfag i Human Rights
Public International Law og Arbitration (konfliktløsning) ved Hamline University, School of Law, USA, MN, St. Paul
1989 - 1989 Forsvarets skoler i Stavern

Språk

Engelsk

Verv

2007 – d.d. Styremedlem, Liaaen Eiendom AS (Ålesund)
2007 – d.d. Styremedlem, Aspevågen Marina AS (Ålesund)

Medlemskap

Den Norske Advokatforening
Forsvarergruppen


< Tilbake