Ole Andreas Uttberg

Advokat

Advokat Ole Andreas Uttberg har lang erfaring med tvisteløsning og prosedyre som advokat og dommer. Ole Andreas Uttberg startet i AAV i 2016. Han har en visjon om å strekke seg langt for å finne gode og rettferdige løsninger for sine klienter. Uttberg arbeider bredt juridisk og påtar seg så vel straffesaker som sivile tvister, noe som gir mulighet til å trekke paralleller fra andre rettsområder. En generalist kan dessuten ha pedagogiske fordeler i forbindelse med saker for domstolene, da dommere også er generalister.

Stilling

Advokat


Fagområder

Arv- og skifterett
Barnevern og barnefordeling
Eiendomsrett
Erstatningsrett
Familie- og barnerett
Forvaltningsrett
Kjøpsrett
Kontrakts- og avtalerett
Pengekravsrett
Straff
Trygderett
Utlendingsrett

CV

Arbeidserfaring

2016 - d.d. Advokat, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2011 - 2016 Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2010 - 2011 Kst. Tingrettsdommer, Oslo tingrett
2008 - 2010 Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2006 - 2008 Dommerfullmektig, Oslo tingrett
2004 - 2006 Dommerfullmektig, Halden tingrett
2003 - 2004 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Komnæs Braaten Skard DA

Utdanning

2002 Cand.jur, Universitetet i Oslo
2002 Master of Laws (LL.M), King’s College London

Språk

Engelsk

Tidligere verv

Assisterende generalsekretær/Presse- og informasjonsoffiser (deltidsverv) i det norske presidenskapet for CIOR, NATOs Reserveoffisersorganisasjon
Styremedlem og styreleder i Sjøforsvarets Informasjonsoffisersforening

Medlemskap

Den Norske Advokatforening
Forsvarergruppen


< Tilbake