Marijana Lozic

Advokat / Partner

Marijana Lozic har bred erfaring fra prosedyre for domstolene i både straffesaker og sivile saker. Hun har drevet egen advokatpraksis i kontorfellesskap siden 2009, og trådte inn som partner i Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA den 1. september 2016.

Lozic er fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

I dag jobber hun hovedsakelig som forsvarer i straffesaker som blant annet gjelder narkotika, (familie)vold, voldtekt og andre sedelighetssaker, drap og økonomisk kriminalitet. Hun jobber også med barnevernssaker der hun bistår privat part, både foreldre og ungdommer med egne partsrettigheter.

Stilling

Advokat
Partner


Fagområder

Barnevern og barnefordeling
Straff

CV

Arbeidserfaring

2016 - d.d. Partner, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2016 Egen advokatpraksis i kontorfellesskapet Reiss-Andersen & Co
2009 - 2016 Egen advokatpraksis i kontorfellesskapet Advokatene ved Tinghuset
2004 - 2009 Ansatt advokat hos advokat Benedict de Vibe, Advokatene ved Tinghuset
2002 - 2004 Juridisk rådgiver hos Barneombudet
1998 - 2002 Studentmedarbeider og advokatfullmektig hos advokatene Bohinen, Dahl og Midsem

Utdanning

2000 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
1998 Spesialfag i internasjonal strafferett, kriminologi og internasjonal skatterett, Juridisk faktultet i Zagreb

Språk

Kroatisk
Engelsk

Tidligere verv

Styremedlem i Forsvarergruppen av 1977, Advokatforeningen
Medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)
Styremedlem i Tvillingforeldreforeningen

Medlemskap

Den Norske Advokatforening
Forsvarergruppen


< Tilbake