Kai Vaag har lang erfaring som advokat i både straffesaker og sivile saker.

Han bistår som forsvarer i alle typer straffesaker. Dette være seg alt fra store økonomiske straffesaker, korrupsjon, underslag, tyveri, narkotika, vold, seksuallovbrudd til trafikksaker mv. I tillegg til dette arbeider han også som bistandsadvokat. I sivile saker arbeider Vaag med generell rådgivning og tvisteløsning for både bedrifter og privatpersoner. Hans hovedområde er generell kontraktsrett, arbeidsrett, arv, familie, skifte, barnefordeling og barnevernssaker.

Vaag arbeider tett med andre advokater med ulik kompetanse, og gjør bruk av samarbeidet hvor sakens karakter gjør det nødvendig. I tillegg til å søke det beste resultat er Vaag opptatt av å ivareta klienten på best mulig måte også på det menneskelige plan i det som ofte er en livskrise for den enkelte.

Vaag er sensor ved juridisk fakultet Universitetet i Bergen.

Vaag har siden 2020 vært fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Stilling

Advokat


Fagområder

Arbeidsrett
Arv- og skifterett
Barnevern og barnefordeling
Kontrakts- og avtalerett
Straff

CV

Arbeidserfaring

2009 - d.d. Advokat, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2007 - 2009 Politiadvokat, Asker og Bærum politidistrikt
2005 - 2006 Politifullmektig, Vestoppland politidistrikt
2004 - 2005 Krigsadvokatfullmektig, Krigsadvokatene i Sør-Norge

Utdanning

2004 - 2004 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen

Språk

Engelsk

Verv

Fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Medlemskap

Den Norske Advokatforening
Forsvarergruppen


< Tilbake