Johnny Veum

Advokat / Partner

Johnny Veum har siden 1997 arbeidet som prosedyreadvokat, og var en de tre som etablerte Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA i 2004.

Han har bred erfaring fra alle typer strafferettssaker, blant annet i større saker om drap, sedelighet, vold, ran, vinning, narkotika og økonomiske straffesaker. Han var fast forsvarer ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fra 2007 til 2019. Fra 2009 til 2014 var han varamedlem og medlem i Advokatbevillingsnemnden. Han underviser og holder foredrag.

Johnny Veum har i løpet av de siste årene utvidet sitt fagområde til å omfatte flere sivile rettsområder.

Stilling

Advokat
Partner


Fagområder

Arbeidsrett
Barnevern og foreldretvister
Erstatningsrett
Forvaltningsrett
Kontrakts- og avtalerett
Krise- og mediehåndtering
Prosedyre
Straff
Tilsynssaker
Trafikksaker
Utlendingsrett

CV

Arbeidserfaring

2005 - d.d. Partner, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
1999 - 2005 Egen advokatpraksis tilknyttet Advokatene ved Tinghuset
1997 - 1999 Advokatfullmektig hos Advokatene ved Tinghuset

Utdanning

1996 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen
1992 - 1993 HM Kongens Garde, kanonlagfører
1986 – 1989 Tanks VGS, Økonomisk linje

Språk

Engelsk

Verv

Fast forsvarer for Ringerike, Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett
Advokat på verv for Spesialenheten for politisaker

Tidligere verv

Medlem av advokatbevillingsnemnden
Styremedlem i forsvarergruppen
European Criminal Bar Association

Medlemskap

Den Norske Advokatforening
Forsvarergruppen
Member of European Criminal Bar Association


< Tilbake