Johnny Veum

Advokat / Partner

Johnny Veum har siden 1997 arbeidet som forsvarsadvokat og har bred erfaring fra alle type strafferettssaker og prosedyre i domstolene. Johnny Veum har vært forsvarer i en rekke større saker siden starten av sin karriere og han har særlig bred erfaring fra saker om drap, sedelighet, vold, ran, vinning, narkotika og økonomiske straffesaker. I 2004 var Veum med på å etablere AAV. Johnny Veum er fast forsvarer ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Stilling

Advokat
Partner


Fagområder

Krise- og mediehåndtering
Straff

CV

Arbeidserfaring

2005 - d.d. Partner, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
1999 - 2005 Egen advokatpraksis tilknyttet Advokatene ved Tinghuset
1997 - 1999 Advokatfullmektig hos advokatene Tor Kjærvik og Morten Kjensli

Utdanning

1996 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen

Språk

Engelsk

Tidligere verv

Medlem av advokatbevillingsnemnden
Styremedlem i forsvarergruppen
European Criminal Bar Association

Medlemskap

Den Norske Advokatforening
Forsvarergruppen


< Tilbake