Helene Elness

Advokat / Partner

Helene Elness har jobbet som advokat siden 2009. Før dette jobbet hun blant annet i mange år i påtalemyndigheten og hun har også vært dommerfullmektig i Oslo tingrett. Hun tiltrådte som partner hos Andenæs Aaløkken Veum DA 1. januar 2015.

Helene Elness jobber både som forsvarer og bistandsadvokat med alle typer straffesaker og hun har også bred erfaring som prosessfullmektig i en rekke typer sivile saker.

Helene Elness har blitt tildelt vervet som fast forsvarer i Hurtigsaker i Oslo tingrett siden juni 2016.

Helene Elness har bred erfaring fra alle typer straffesaker, og hun er i særlig stor grad forsvarer i sedelighetssaker, voldtektssaker, økonomisaker, narkotikasaker og voldssaker. Når det gjelder sivile saker jobber hun med ulike saker, men har særlig bred erfaring med saker innenfor barneloven i tilknytning til samvær, fast bosted og foreldreansvar. Slike saker henger også ofte sammen med skilsmisseoppgjør og krav om skjevdeling. Hun har også lang erfaring med arveoppgjør og særlig saker vedrørende gaver til søsken og testament, saker om usaklig oppsigelse fra arbeidsgiver og saker om feil og mangler på bolig, bil, båt mm.

Stilling

Advokat
Partner


Fagområder

Arbeidsrett
Arv- og skifterett
Barnevern og barnefordeling
Eiendomsrett
Erstatningsrett
Familie- og barnerett
Forvaltningsrett
Kjøpsrett
Kontrakts- og avtalerett
Pengekravsrett
Straff
Tilsynssaker

CV

Arbeidserfaring

2015 - d.d. Partner, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2009 - 2014 Advokat, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2006 - 2008 Dommerfullmektig, Oslo Tingrett
2002 - 2006 Påtaleleder, Asker og Bærum politidistrikt
1999 - 2002 Politifullmektig/politiadvokat, Asker og Bærum politidistrikt
1999 - 1999 Politifullmektig, Oslo politidistrikt
1997 - 1999 Politiadjutant, Vestoppland politidistrikt
1993 - 1997 Rådgiver i seksjon for teletjenester, Statens teleforvaltning (nå Post- og Teletilsynet), avdeling for markedstilsyn og konsesjoner

Utdanning

1993 - 1993 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
1992 - 1992 Spesialfag i EU-rett, University of Southampton, England

Språk

Engelsk

Medlemskap

Forsvarergruppen
Den Norske Advokatforening


< Tilbake