Ellen-Karine Hektoen

Advokat

Ellen Karine Hektoen har arbeidet som advokat i AAV siden 2017. Før dette var hun juridisk sjef i Nokia Norge AS. Ellen Karine Hektoen har bred nasjonal og internasjonal erfaring som rådgiver og kontraktsforhandler i forbindelse med nasjonale og internasjonale leveransekontrakter, arbeidsrettssaker og generelle selskapsrettslige spørsmål. Hun bistår også industri-, service- og handelsbedrifter knyttet til generelle forretningsjuridiske spørsmål og produksjons-, distribusjons- og leveranseavtaler. Ellen Karine Hektoen har også gjennomført advokatmeglingskurs.

Ellen Karine Hektoen arbeider også som forsvarer i strafferettssaker og med sivile saker tilknyttet vår avdeling for familie og barnerett.

Stilling

Advokat


Fagområder

Arbeidsrett
Arv- og skifterett
Eiendomsrett
Erstatningsrett
Familie- og barnerett
Forvaltningsrett
Kontrakts- og avtalerett
Straff
Utlendingsrett

CV

Arbeidserfaring

2018 - d.d. Advokat, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2016 - 2018 Juridisk sjef, Nokia Norge AS
2001 - 2016 Advokat og juridisk sjef, Alcatel-Lucent Norway AS
2001 - 2001 Hospiterte ved Alcatel-Lucent hovedkontor i Paris
1999 - 2001 Advokatfullmektig, Alcatel-Lucent Norway AS
1996 - 1999 Førstekonsulent, Samferdselsdepartementet
1996 - 1996 Konsulent, Skattefogden

Utdanning

1995 - 1995 Juridisk embetseksamen, Tromsø
1996 - 1996 Fransk grunnemne

Språk

Norsk
Engelsk
Spansk
Fransk

Medlemskap

Den Norske Advokatforening
Forsvarergruppen


< Tilbake