Elisabeth Lein

Advokat

Elisabeth Lein har arbeidet som advokat siden 2005. Før dette var hun dommerfullmektig i Oslo tingrett i 6 år og politijurist i 3 år. Hun har derfor lang og bred prosedyreerfaring. Elisabeth Lein har faste oppdrag som medhjelper ved tvangssalg for Asker og Bærum tingrett. Hun bistår både private og næringslivet. Hun har arbeidsplass både i Sandvika og i Oslo.

Stilling

Advokat


Fagområder

Arv- og skifterett
Eiendomsrett
Familie- og barnerett
Kontrakts- og avtalerett
Straff

CV

Arbeidserfaring

2020 - d.d. Advokat Andenæs Aaløkken Veum advokatfirma AS
2013 - 2020 Advokat i Advokatfellesskapet Engemoen AS i Sandvika
2005 - 2013 Advokat i advokatfirmaet Consilium DA i Sandvika.
1999 - 2005 Dommerfullmektig II og I i Oslo tingrett.
1997 - 1999 Politiadjutant ved Asker og Bærum politidistrikt.
1996 - 1997 Politifullmektig/politiadjutant ved Trondheim politidistrikt
1994 - 1996 Konsulent/førstekonsulent i Justisdepartementet: Utlendingsavdelingen og Sivilavdelingen/Domstolavdelingen
1993 Kommunal- og arbeidsdepartementet, bolig- og bygningsavdelingen, juridisk seksjon.
1992 Utlendingsdirektoratet, juridisk avdeling.

Utdanning

1988 - 1993 Juridisk embetseksamen ved Det juridiske fakultet i Oslo.
1991 - 1992 Folkerett, EU-rett og skotsk rettskildelære ved University of Edinburgh.

Språk

Engelsk (flytende)
Fransk (basic)
Tysk (basic)

Verv

Styreleder ved Oslo private gymnasium AS


< Tilbake