Camilla Hagen

Advokat / Partner

Camilla Hagen har bred erfaring som advokat innen sivil – og strafferett. Hun har betydelig erfaring og spesialkompetanse innen familierett med foreldretvister og barnevern som kjerneområder. Hun bistår både foreldre, ungdom og barn i forbindelse med foreldretvister og barnevernsaker. Camilla Hagen har omfattende prosedyreerfaring for alle nemnds – og domstolsnivåer, herunder erfaring med å føre barnevernssak for Høyesterett og EMD.

Camilla Hagen har også betydelig erfaring som bistandsadvokat i straffesaker, samt erfaring som forsvarer i mindre alvorlige straffesaker.

Hagen er medlem i Advokatforeningens Lovutvalg for arv, skifte og familierett.

Hagen er jevnlig å treffe på vårt avdelingskontor i Trøndelag og tar oppdrag over hele landet.

Stilling

Advokat
Partner


Fagområder

Arv- og skifterett
Barnevern og foreldretvister
Eiendomsrett
Familie- og barnerett
Kontrakts- og avtalerett
Straff
Tilsynssaker

CV

Arbeidserfaring

2023 - d.d. Partner og advokat i Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2022 - 2023 Advokat i Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2014 - 2022 Partner og advokat, Advokat Camilla Hagen AS
2012 - 2014 Partner og advokat, Advokatfirma Bauta AS
2011 - 2012 Advokatfullmektig, Advokatfirma Bauta AS
2008 - 2011 Rettshjelper , Rettshjelper Camilla Lindalen AS
2007 - 2008 Contracts Engineer, Technip Norge AS
2006 - 2006 Hospitant/trainee, Lexit Advokat AS

Utdanning

2007 - 2007 Juridisk Embetseksamen, Universitetet i Oslo

Språk

Engelsk

Medlemskap

Den Norske Advokatforening


< Tilbake