Bjørn Eivind Strømman

Advokatfullmektig

Bjørn Eivind bistår klienter i både straffesaker og sivile saker.

Bjørn Eivind har utdanning fra Universitetet i Bergen hvor han skrev masteroppgave innen erstatningsrett om retten til erstatning for «nødvendige og rimelige» utgifter og forholdet til skadelidtes tapsbegrensningsplikt. Han var på utveksling ved Shanghai Jiao Tong University våren 2019, hvor han også hadde et trainee-opphold ved Jotun Coatings sitt Shanghai-kontor.

I 2017 vant han European Law Students Association sin regionale prosedyrekonkurranse I Bergen.

Stilling

Advokatfullmektig


CV

Arbeidserfaring

2020 - d.d. Advokatfullmektig, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2019 Trainee PwC Advokatfirma
2019 Trainee, Jotun coatings (Zhangjiagang) co. ltd
2018 Trainee, Kluge Advokatfirma AS

Utdanning

2019 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2019 Utvekslingsopphold, Shanghai Jiao Tong University


< Tilbake