Vi har ledige kontorplasser og søker etter flere flinke advokater, fortrinnsvis med eget sakstilfang. Vi kan tilby en spennende arbeidsplass med et bredt spekter av saker, et meget godt miljø og en god administrasjon.

Søknad sendes til ani@aav.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til administrerende partner Vegard Aaløkken (916 94 066) eller daglig leder Anna Nielsen (970 96 466).