Nyheter & fagartikler

Straff

Straff

Samfunnsstraff

Publisert: 12. mars 2019 En ung tidligere ustraffet skoleelev på 18 år ble siktet for å ha kjøpt 100 gram […]

Les mer
Straff

Opphevelse i Høyesterett

Publisert: 25. januar 2019 I sak om varetektsfengsling i påvente av utleveringsbegjæring etter utleveringsloven § 20 opphevet Høyesterett 25.01.2019 lagmannsrettens […]

Les mer
Straff

Frifunnet for grovt ran

Publisert: 4. januar 2019 Borgarting lagmannsrett frifant en 17 år gammel gutt for anklage om grovt ran og kroppsskade. I tingretten […]

Les mer