Publisert: 25. november 2016
Departementet avholdt den 24. og 25. november 2016 erfaringskonferanse der målgruppen var politi, påtalemyndighet og dommere. Advokat Marijana Lozic holdt et innlegg om sine forsvarererfaringer på området, hvor hun også fortalte om utfordringer knyttet til barn og ungdommer i hele straffesakskjeden- sett med forsvarers øyne. Konferansen hadde ca 250 deltagere fra blant andre hele landets politidistrikt og domstoler, Ungdomsenheten Eidsvoll, konfliktrådene, kriminalomsorgen, Politihøgskolen, Riksadvokaten og Statsadvokaten.