Publisert: 14. november 2017

Borgarting lagmannsrett frifant den 07.11.17 en 27 år gammel mann for å ha benyttet seg av en falsk kjøreseddel for å kunne kjøre drosje. Straffesakene var del av et større sakskompleks der det ble tatt ut tiltale mot til sammen 36 personer. Tingretten domfelte mannen som anket skyldspørsmålet.

Etterforskingen ble igangsatt etter at det våren/sommeren 2014 i drosjebransjen i Oslo-området verserte rykter om at falske kjøresedler var i omløp. Det var ingen tvil om at mannen benyttet en falsk kjøreseddel, men lagmannsretten mente det ikke var bevist at han var klar over dette. Det kunne ikke utelukkes at mannen snakket sant når han forklarte at han hadde gått på en drosjeskole, mottatt undervisning og gjennomført og bestått en eksamen, tilsvarende det som var nødvendig for å skaffe seg en ekte kjøreseddel.

Retten delte seg i et flertall og et mindretall. Flertallet kunne ikke se at påtalemyndigheten hadde gjort noe forsøk på å avklare om mannen snakket sant. Man kunne derfor og ut i fra omstendigheten for øvrig, ikke utelukke at hans forklaring var riktig. Mannen ble frifunnet.

Advokat Per Zimmer fungerte som mannens forsvarer.