Publisert: 9. september 2017

Et foreldrepar sto tiltalt for å ha utøvd vold mot fire barn over en femårsperiode. Foreldrene nektet straffskyld. Alle barna hadde i tilrettelagte avhør fortalt om vold. Asker og Bærum tingrett som behandlet saken over en uke avsa dom der foreldrene enstemmig ble frifunnet for straff. Retten kunne ikke legge barnas forklaringer til grunn som bevist utover enhver rimelig tvil, og fant heller ikke øvrige bevis som kunne medføre at retten kom til en annen konklusjon.

Advokat Marijana Lozic var forsvarer for mor.