Publiser: 6. februar 2017

En fengselsbetjent var tiltalt for familievold over en periode på 3 år mot sin kone. Volden skal ha vært av både fysisk, psykisk og seksuell karakter. Betjenten har hele veien nektet straffskyld. I dommeravhør fortalte konas to barn om krangling i hjemmet, men når det gjaldt voldsutøvelse refererte de gjennomgående til hva «mamma har sagt».

Saken gikk for Nedre Telemark tingrett over fire dager, der det i tillegg til påstand om 9 måneders fengsel ble nedlagt påstand om oppreisningserstatning til kona. Dom falt 6. februar 2017.  Betjenten ble frifunnet for både straff og erstatning.

Advokat Marijana Lozic forsvarte fengselsbetjenten.