Publisert: 12. mars 2019

En kvinne ble tiltalt for grovt brudd på tjenesteplikten ved at hun foretok søk på en rekke personer i arbeidsgivers elektroniske  systemer/registre uten at hun hadde tjenstlig behov for dette. I tingretten påstod aktor ubetinget fengsel og idømmelse av sakskostnader, men kvinnen ble dømt til en bot på kr 15.000.

Påtalemyndigheten anket dommen til lagmannsretten, og saken ble behandlet på nytt i lagmannsretten i forrige uke. Ved lagmannsrettens dom av 08.03.19 ble påtalemyndighetenes anke forkastet, og saken er dermed etter 3 år avgjort med boten fra tingretten.

Kvinnens forsvarer var advokat Helene Elness.