Advokatfullmektig/lege Synne Bernhardt minner om at også rusavhengige har rett til forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp:

https://www.nettavisen.no/nyheter/100-rusavhengige-mistet-nylig-sin-fastlege-hva-skjer-med-dem/3423955602.html